Thursday, 20 September 2012

Madrasah

VISIKe arah Kesempurnaan Akhlaqul Karimah
MISIMelahirkan Insan Berilmu Beriman Dan Beramal Dengan Belajar Sepanjang Hayat Menuju Mardhotillah
STRATEGI1. Menyediakan kelas-kelas bimbingan agama dari peringkat asas hingga lanjutan2. Mengadakan kelas-kelas tambahan bagi murid-murid yang memerlukan bimbingan khas
3. Menyediakan tenaga pengajar yang murabbi
4. Melahirkan suasana pembelajaran yang menarik
5. Menyemai nilai-nilai keislaman serta membentuk jati diri muslim
6. Istiqamah dalam menegakkan Islam
7. Memupuk semangat hidup harmoni dalam masyarakat
8. Tanamkan rasa cinta berterusan dalam ibadah